Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

  • Anasayfa
  • /
  • Kurumsal
  • /
  • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız

Amaç

Doruk Endüstri olarak; rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” politikasını benimsemekte ve faaliyetlerimizi adil, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde yürütmekteyiz. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamız, tüm şirket çalışanlarımızın, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde geçerli rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasaları ile etik ilkelere ve uluslararası diğer ilgili standartlara uyumu kapsar.  

Kapsam

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamız, yönetim kurulumuz dahil olmak üzere tüm şirket çalışanlarımızı, tedarikçilerimiz ve çalışanları ile dış hizmet aldığımız diğer iş ortaklarımızı kapsamaktadır.

Sorumluluklar

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulumuzun yetki, görev ve sorumluluğundadır.

Tüm çalışanlarımız;

  • Yönetim Kurulunca belirlenen politikalara uyum sağlamak,
  • Kendi faaliyet alanları ile ilgili riskleri etkin şekilde yönetmek,
  • İlgili yasal düzenlemelere uyumlu bir şekilde çalışmak,
  • Bu politikaya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda üst yönetime bildirmek ile sorumludur.

 

Uygulama Esasları

1.Rüşvet Ve Yolsuzluk

Rüşvet; doğrudan ve dolaylı olarak kişisel avantaj sağlamak, vaat etmek, yetki vermek, istemek vb. şeklinde ortaya çıkabilir. Her türden Rüşvet ve Yolsuzluk, ister doğrudan ister başka bir taraf vasıtasıyla dolaylı olarak gerçekleştirilsin, kesinlikle yasaktır.

Yolsuzluk, faaliyet gösterdiğimiz her alanda ceza gerektiren bir suçtur

2.Hediye

Hediye ve ağırlama her zaman orantılı ve makul olmalıdır. Hediye ve ağırlama, meşru bir amaç için olmalı ve herhangi bir çıkar çatışması veya bu yönde bir algı yaratmamalıdır.

3.Kolaylaştırma Ödemeleri

Kamu Kurumları ile rutin bir işlemi ya da bir süreci (izin, ruhsat almak, ihale işlemleri vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırıcı ödemelere izin verilmez.

4.Bağışlar

Çalışanlarımız, yaptıkları yardımların iyi niyetli/gerçek hayır kurumlarına yapıldığından ve rüşveti gizlemek için kullanılmadığından emin olmalıdırlar.

Tüm yardım amaçlı bağış ve sosyal sorumluluk harcamaları, Yönetim Kurulumuzun yazılı onayını gerektirir.

5.Kayıtların Tutulması

Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, diğer hizmet sağlayıcıları vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, şeffaf, kesin, adil ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayıt altında tutulur ve muhafaza edilir.

Kayıt dışı işlemleri engelleyecek iç kontrol sistemleri kurulmuştur.

Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde değişiklik yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmamasına, özen gösterilir.

6.Temsil ve Ağırlama

DORUK ENDÜSTRİ, ticari ilişkilerini geliştirmek, ticari iletişim ağı kurma çalışmaları ile ilgili konaklama ve yemek daveti ile sınırlı temsil ve ağırlama faaliyetleri gerçekleştirebilir.

Etkinlik faaliyetleri makul ölçüde, aynı zamanda temsil ve ağırlamanın, temel ve önemli bir kararı alma süreci öncesinde olmamasına özen gösterilir.

7.Eğitim ve İletişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız, şirket çalışanlarımıza duyurulmuştur ve kurumun web sitesi aracılığıyla da sürekli erişilebilir yapıdadır.

Çalışanlarımızın rüşvet ve yolsuzluk karşıtlığı konusunda bilinçlendirilmesi adına eğitimler düzenlenir.

8.İhlallerin Bildirimi

Şirket çalışanlarımız, ihlalleri iç raporlama kanalları (Şikâyet Kutuları, Disiplin Kurulu vb. ) ile bildirebilirler. Uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Teknik Bilgiler

Ürünlerimiz ile ilgili teknik bilgilere aşağıdaki linkte tıklayarak ulaşabilirsiniz.

PDFİncele
Bizim ile
İletişime Geçin :
+90 216 420 00 74
İletişim